[NUUG kart] Liste over fylkes- og kommunale veier i Norge mm

Magne Mæhre magne at samfundet.no
Sat Jun 14 23:05:09 CEST 2008


Øyvind Ottestad wrote:
> . Disse inkluderer også veinummer. Det finnes ingen fil for Oslo og iht
> Wikipedia så har hverken Oslo eller Trondheim kommune fylkesveier:
> http://no.wikipedia.org/wiki/Fylkesvei . Det bør kanskje rettes opp i OSM?

Evt. i wikipedia :)
Trondheim hadde et forsøksprosjekt i noen år der ansvaret for de gamle
fylkesveiene ble overført til kommunen.  Prosjektet er nå over, og
veiene er igjen, fra 1. januar 2008, fylkesveier.

--Magne


More information about the kart mailing list