[NUUG kart] Tettstedsdataene fra SSB

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Fri Jun 20 00:47:51 CEST 2008


Hei!

Vedlagt er et skript som parser disse dataene. Skriptet er stygt som fy (det
er flere vitner på denne lista som kan bekrefte at programmering ikke er min
sterke side, men stygge hack kan jeg klare av og til), men det får jobben
gjort. OGR er forresten ikke verdens best dokumenterte bibliotek, heller.

Inndata er SSB sine filer og utdata er to KML-filer, der den ene plasserer
stedsnavnene i et punkt og den andre inneholder multipolygonet som SSB
publiserer.

Så er det bare å finne andre kilder til frie, offentlige geodata. Er det
ikke SSB om har grunnkretsene også?

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080620/7d20a2bf/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: utdata-point.kml
Type: application/vnd.google-earth.kml+xml
Size: 514465 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080620/7d20a2bf/attachment-0001.kml 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tettsted-parse.py
Type: text/x-python
Size: 3166 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080620/7d20a2bf/attachment-0001.py 


More information about the kart mailing list