[NUUG kart] Forslag til norsk norm for fotgrengerovergang.

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Sun Jun 15 12:55:07 CEST 2008


Det er litt "texas" på OSM  på fotgjengeroverganger.

Der er mange tags som bare blir brukt, og gjerne da sære ord f.eks. England.

Jeg foreslår at vi lager en norm for de ulik overgangene. Generelt er de.

1. Uten lys
2. Med trafikklys
3. "husker ikke hvilken av de over"

1. crossing=uncontrolled
2. crossing=traffic_signals
3. crossing=unknown

Slit at et forgjengerovergang blir:

highway=crossing
cossing=traffic_signals

Veikryss med fotgrengerovergang
highway=traffic_signals
crossing=traffic_signals

Veikryss uten fotgjengerovergang
highway=traffic_signals
crossing=none

Med en felles norm, kan vi lett drive med en søk/erstatt hvis det blir
noen andre tags.


Og den siste, er jo.
"hele gaten er så lite trafikkert, at det ikke er noe vits med overgang"
Her er det ingen tag, dette er jo en situasjon som virker utenkelig for
mange på listen. (sammen med 1 felts europavei), men en mulig tanke vi
kan foreslå en gang. Vi har jo fylkesveier i Norge som er livsfarlige å
krysse, og så har vi noen som det sikkert er trykt å sole seg mitt i
veien.. :-)

--
Mike Menk
More information about the kart mailing list