[NUUG kart] Tettstedsdataene fra SSB

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Fri Jun 20 19:58:11 CEST 2008


On Fri, Jun 20, 2008 at 1:10 AM, Gustav Foseid <gustavf at gmail.com> wrote:

> Inndata er SSB sine filer og utdata er to KML-filer, der den ene plasserer
> stedsnavnene i et punkt og den andre inneholder multipolygonet slik SSB
> publiserer det.


Jeg oppdaget ikke at multiplogyn-eksporten ikke fungerte som den skulle. Av
uvisse grunner så er OGR og KLM-spesifikasjonen litt uenige om hvordan
multigeometrier skal se ut, så denne besvergelsen må til for å få noe som er
riktig:
  sed 's/MultiLineString/MultiGeometry/g' | \
  sed 's/<lineStringMember>//g' | \
  sed 's/<\/lineStringMember>//g'

Fungerende versjon er lastet opp som utdata-multipolygon.kmz.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080620/e3727550/attachment.htm 


More information about the kart mailing list