[NUUG kart] Tettstedsdataene fra SSB

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sat Jun 21 01:43:46 CEST 2008


On Fri, Jun 20, 2008 at 01:10:33AM +0200, Gustav Foseid wrote:
> Jeg har kaget et skript som parser disse dataene. Skriptet er stygt som fy
> (det er flere vitner på denne lista som kan bekrefte at programmering ikke
> er min sterke side, men stygge hack kan jeg klare av og til), men det får
> jobben gjort. OGR er forresten ikke verdens best dokumenterte bibliotek,
> heller.

Basert på scriptet og mye hjelp fra jburgess på irc fant jeg ut at
følgende kommandoer gir meg greit simplifiserte data, filene du
genererte hadde utrolig mange punkter for interpolering av sirklene:

ogr2ogr -s_srs \
'PROJCS["WGS_1984_UTM_Zone_33N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]' \
-t_srs EPSG:4326 -a_srs EPSG:4326 -f "ESRI Shapefile" \
tettsted2007-reprojected.shp tettsted2007.shp

shp2pgsql -s 4326 -d -I -g geom -W iso8859-1 tettsted2007-reprojected \
tettsted2007 > tettsted2007-reprojected.sql

psql -q osm < tettsted2007-reprojected.sql

pgsql2shp -f tettsted2007-reprojected-simplified osm "select \
simplify(geom, 0.0001) as the_geom, tettstedsn as name, tsted, tot_bef \
as population, ftema, opphav, dato, malemetode, noyaktighe as \
precision from tettsted2007"

ogr2ogr -f kml tettsted2007-reprojected-simplified.kml \
tettsted2007-reprojected-simplified.shp -dsco NameField=name

Dette krever bla.a. at en har en postgis-database klar til bruk (her
heter den osm).

Jeg kjørte dessuten samme prosessen på sentrumsområde-dataene som kan
hentes fra samme stedet hos SSB:
http://www.ssb.no/emner/01/01/20/tettstedkart/

Resultatene ligger på http://bob.cakebox.net/osm/ssb/

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080621/6c76c854/attachment.bin 


More information about the kart mailing list