[NUUG kart] Tettstedsdataene fra SSB

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Jun 23 15:13:00 CEST 2008


On Mon, Jun 23, 2008 at 02:40:01PM +0200, Gustav Foseid wrote:
> 2008/6/23 Helge Hafting <helge.hafting at aitel.hist.no>:
> 
> > Blir disse polygonene importert i osm i nær fremtid?
> 
> 
> Jeg driver og jobber med å få tettstedsnavnene (altså punktene) inn i løpet
> av ikke så alt for lang tid.

Hvis du ikke finner en veldig god algoritme for point-in-polygon syns
jeg det er dumt å autogenerere masse punkter som som regel blir dumt
plassert, da er det bedre å importere et polygon som i alle fall
inneholder data om utstrekningen.

Å automatisk plassere en label (eller punkt) i et polygon er en veldig
avansert operasjon, jeg har lagd algoritmen i osmarender (som for
tiden ikke er i bruk da den bare fins i xslt-versjonen og ikke
perl-versjonen som tiles at home plutselig begynte å bruke for en stund
tilbake) og sjekket mye rundt det når jeg jobbet med det.

Den punkt-datafilen din demonstrerer jo greit at centroid er dumt, der
er punktet for Oslo plassert godt ute i fjorden.

> > Jeg ville tro de kunne gå inn som landuse=residential, da bebyggelse for
> > det meste
> > er "residential". Så får man heller korrigere steder hvor det allerede er
> > registrert industriområder
> > o.l.
> >
> 
> Jeg synes ikke de har høy nok kvalitet til å legges rett inn.
> 
> Et par tettsteder jeg kjenner litt til (Storsteinnes og Roverud) illustrerer
> eksempelet. Roverud ligger pent plassert uten noen helt klare grenser i
> ytterkant av Finnskogen, nesten uten data lagt inn i dag. Her ville det være
> rimelig greit å bruke polygonet slik det kommer fra SSB. Storsteinnes ligger
> innerst i Balsfjorden. Her strekker polygonet fra SSB seg godt ut i fjorden,
> der det ikke bor så mye annet enn fisk. Andre steder er det (halv-)sirkler
> på 400 meter rundt flere hus som ligger heklt i ytterkanten av tettstedet.

Jeg syns ikke det er noen stor krise om noen tettstedspolygoner
overlapper litt med havet, det er rimelig trivielt å korrigere når
noen begynner å fikse data i området.

Ellers burde det være gjørbart å klippe polygonene mot
coastline-dataene, jeg har en postgis-base hvor jeg kan dytte inn
dataene, og jeg kan sikkert kan banke noen hull i brannmurer så den er
nåbar hvis noen vil fikle med det. Selv har jeg begrenset med tid
fremover siden jeg snart flytter.

Jeg vil forøvrig si det er et must å simplifisere dataene,
kildedataene er sirkler lagd med ganske mange punkter, det blir
latterlige mengder med ekstra data.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080623/d413ab88/attachment.bin 


More information about the kart mailing list