[NUUG kart] Tettstedsdataene fra SSB

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Jun 23 15:19:57 CEST 2008


2008/6/23 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:

> Hvis du ikke finner en veldig god algoritme for point-in-polygon syns
> jeg det er dumt å autogenerere masse punkter som som regel blir dumt
> plassert, da er det bedre å importere et polygon som i alle fall
> inneholder data om utstrekningen.


Centroid på største sentrumssone-polygon, eller dersom slik ikke finnes på
største tettstedspolygon. Får se hvordan det blir.


> Den punkt-datafilen din demonstrerer jo greit at centroid er dumt, der
> er punktet for Oslo plassert godt ute i fjorden.
>

Dessuten må det sjekkes at tettstede ikke finnes fra før. Da sitter vi igjen
med kun steder som er adskillig mindre enn Oslo.


> Jeg syns ikke det er noen stor krise om noen tettstedspolygoner
> overlapper litt med havet, det er rimelig trivielt å korrigere når
> noen begynner å fikse data i området.


Her følger jeg deg ikke helt.

Å plassere et navnepunkt litt upresist innenfor det tettbygde området er
ikke greit, men å legge inn utflytende landuse-områer er uproblematisk?


> Jeg vil forøvrig si det er et must å simplifisere dataene,
> kildedataene er sirkler lagd med ganske mange punkter, det blir
> latterlige mengder med ekstra data.
>

Det er det, spesielt ettersom de er høyst upresise uansett.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080623/440c35b4/attachment.htm 


More information about the kart mailing list