[NUUG kart] Tettstedsdataene fra SSB

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Jun 23 16:43:47 CEST 2008


2008/6/23 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:

> > Centroid på største sentrumssone-polygon, eller dersom slik ikke finnes
>> > største tettstedspolygon. Får se hvordan det blir.
>
> En slik centroid fungerer bare på veldig enkle polygoner, det gir et
> helt feil resultat på alt som er f.eks. litt buet.
>

Sentrumssonene er stort sett veldig små og tettstedene uten sentrumssone er
også gjevnt over små. Muligheten for feilplassering

Det jeg synes er mest nyttig i disse dataene er stedsnavn. Så får vi heller
leve med at noen av dem kanskje må flyttes litt manuelt i ettertid, noe jeg
synes er uproblematisk.


> Problemet med Oslo er ikke størrelsen, det er formen. Hvor sikker er
> du på at det ikke finnes halvmåneformede tettsteder vi ikke har fra
> før?
>

Problemet med Oslo er at det er et "tettsted" som har ei utstrekning på
rundt 40 km, kombinert med formen. Midt forslag til plassering ville vel,
uten at jeg har sett nøye på det, plassert punktet et sted rundt
Grünerløkka.


> Med et utflytende polygon er det i alle fall tydelig ca. hvor
> utstrekningen er, mens hvis man bare har lastet inn et punkt så er det
> mye vanskeligere for andre å i etterkant se logikken bak plasseringen.


landuse=residential konsekvent 300-400 meter ut i sjøen _alle_ steder der
folk bor ned til strandkanten?> Jeg syns dessuten at det av prinsipp er bedre å legge inn polygoner
> når vi tross alt har et ganske bra datasett å ta av, og ikke ødelegge
> dataene ved å bare legge ut et autogenerert punkt. Da kan rendrerne
> gjøre label-placement, og forbedringer i algoritmer vil automatisk
> forbedre kartet vårt.
>

Heller ingen data, enn feil data, vil jeg si. Derfor kommer jeg ikke til å
legge inn disse sonene som landuse.> Problemet er egentlig ikke at det er upresist, det er veldig
> systematisk en sirkel med radius på X meter rundt alle hus, kan vi få
> trekt fra noen meter langs hele grensen av polygonet automatisk?
>

Feel free. Jeg skal forsøke å få inn manglende navn som noder. Har du noen
god løsning på å hindre at dette ikke erstatter manuelt innlagt data som er
mer presise?

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080623/57c473c1/attachment.htm 


More information about the kart mailing list