[NUUG kart] Tettstedsdataene fra SSB

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Jun 23 16:08:48 CEST 2008


On Mon, Jun 23, 2008 at 03:19:57PM +0200, Gustav Foseid wrote:
> 2008/6/23 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:
> 
> > Hvis du ikke finner en veldig god algoritme for point-in-polygon syns
> > jeg det er dumt å autogenerere masse punkter som som regel blir dumt
> > plassert, da er det bedre å importere et polygon som i alle fall
> > inneholder data om utstrekningen.
> 
> 
> Centroid på største sentrumssone-polygon, eller dersom slik ikke finnes på
> største tettstedspolygon. Får se hvordan det blir.

En slik centroid fungerer bare på veldig enkle polygoner, det gir et
helt feil resultat på alt som er f.eks. litt buet.

> > Den punkt-datafilen din demonstrerer jo greit at centroid er dumt, der
> > er punktet for Oslo plassert godt ute i fjorden.
> 
> Dessuten må det sjekkes at tettstede ikke finnes fra før. Da sitter vi igjen
> med kun steder som er adskillig mindre enn Oslo.

Problemet med Oslo er ikke størrelsen, det er formen. Hvor sikker er
du på at det ikke finnes halvmåneformede tettsteder vi ikke har fra
før?

> > Jeg syns ikke det er noen stor krise om noen tettstedspolygoner
> > overlapper litt med havet, det er rimelig trivielt å korrigere når
> > noen begynner å fikse data i området.
> 
> Her følger jeg deg ikke helt.
> 
> Å plassere et navnepunkt litt upresist innenfor det tettbygde området er
> ikke greit, men å legge inn utflytende landuse-områer er uproblematisk?

Med et utflytende polygon er det i alle fall tydelig ca. hvor
utstrekningen er, mens hvis man bare har lastet inn et punkt så er det
mye vanskeligere for andre å i etterkant se logikken bak plasseringen.

Jeg syns dessuten at det av prinsipp er bedre å legge inn polygoner
når vi tross alt har et ganske bra datasett å ta av, og ikke ødelegge
dataene ved å bare legge ut et autogenerert punkt. Da kan rendrerne
gjøre label-placement, og forbedringer i algoritmer vil automatisk
forbedre kartet vårt.

> > Jeg vil forøvrig si det er et must å simplifisere dataene,
> > kildedataene er sirkler lagd med ganske mange punkter, det blir
> > latterlige mengder med ekstra data.
> 
> Det er det, spesielt ettersom de er høyst upresise uansett.

Problemet er egentlig ikke at det er upresist, det er veldig
systematisk en sirkel med radius på X meter rundt alle hus, kan vi få
trekt fra noen meter langs hele grensen av polygonet automatisk?

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080623/f6d9291b/attachment-0001.bin 


More information about the kart mailing list