[NUUG kart] Tettstedsdataene fra SSB

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Jun 23 18:17:55 CEST 2008


Dersom punktene ikke  er ønskelige å få inn, er det greit nok. Å
bearbeide  og kvalitetssikre polygonene overlater jeg til noen andre.

Koden som trengs for å få dataene ut i et lettere format å jobbe med,
ligger på tidligere nevnte webside. Jeg har ikke skrevet noe mer som
er nyttig, men sammen med kommandolinjene til Knut Arne burde det være
et saklig utgangspunkt. Det som da gjenstår er å filtrere det som ikke
skal importeres (slik som Oslo) og få det inn i OSM.

 - Gustav

Den 23.06.08 skrev Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net> følgende:
> On Mon, Jun 23, 2008 at 04:43:47PM +0200, Gustav Foseid wrote:
>> 2008/6/23 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:
>> Det jeg synes er mest nyttig i disse dataene er stedsnavn. Så får vi
>> heller
>> leve med at noen av dem kanskje må flyttes litt manuelt i ettertid, noe
>> jeg
>> synes er uproblematisk.
>
> Jeg syns det er vel så viktig å få inn at et område er bebygd.
>
>> > Med et utflytende polygon er det i alle fall tydelig ca. hvor
>> > utstrekningen er, mens hvis man bare har lastet inn et punkt så er det
>> > mye vanskeligere for andre å i etterkant se logikken bak plasseringen.
>>
>> landuse=residential konsekvent 300-400 meter ut i sjøen _alle_ steder der
>> folk bor ned til strandkanten?
>>
>> > Jeg syns dessuten at det av prinsipp er bedre å legge inn polygoner
>> > når vi tross alt har et ganske bra datasett å ta av, og ikke ødelegge
>> > dataene ved å bare legge ut et autogenerert punkt. Da kan rendrerne
>> > gjøre label-placement, og forbedringer i algoritmer vil automatisk
>> > forbedre kartet vårt.
>> >
>> Heller ingen data, enn feil data, vil jeg si. Derfor kommer jeg ikke til å
>> legge inn disse sonene som landuse.
>
> Hadde vi brukt det prinsippet tror jeg vi hadde hatt kystlinje for
> ganske få prosent av norskekysten.
>
> Om du ikke vil legge inn med landuse=residential, hva med
> landuse=inhabited e.l., det stemmer jo rimelig greit, og vil ikke av
> brukere av dataene bli brukt på samme måte som residential.
>
> Ved å lage polygoner sparer du deg også for arbeidet med å prøve å
> finne en eller annen lur centroid-sak som blir nesten bra, du
> overlater det til programmerere av rendrere, som trolig vil gjøre en
> vel så bra jobb, og som ikke er one-off men blir forbedret.
>
> Og vennligst spar meg for ikke-argumentet om at det ikke blir rendret,
> det er jeg blitt grundig lei av...
>
> Hvis du lager polygoner med f.eks. place=city|town|village|hamlet
> name=... så skal jeg alltids putte inn de få ekstra linjene som skal
> til i osmarender-stylesheetet. Å få det inn i mapnik eller heller
> neppe værre enn å spørre Steve Chilton, som vedlikeholder det
> stylesheetet.
>
>> > Problemet er egentlig ikke at det er upresist, det er veldig
>> > systematisk en sirkel med radius på X meter rundt alle hus, kan vi få
>> > trekt fra noen meter langs hele grensen av polygonet automatisk?
>> >
>>
>> Feel free. Jeg skal forsøke å få inn manglende navn som noder. Har du noen
>> god løsning på å hindre at dette ikke erstatter manuelt innlagt data som
>> er
>> mer presise?
>
> Hvorfor i alle dager ta disse flotte detaljerte dataene og legge inn
> bare et automatisk generert punkt?
>
> Og ang. overlappet med kystlinje, er du sikker på at det faktisk
> overlapper og at det ikke bare er kystlinjedataene du sammenlignet mot
> som er feil? Jeg så noe på sidene til ssb om at det var avgrenset mot
> sjøen, og det stemte hvertfall i Oslo.
>
> --
> Knut Arne Bjørndal
> aka Bob Kåre
> bob at cakebox.net
> http://bob.cakebox.net/
>


More information about the kart mailing list