[NUUG kart] Tettstedsdataene fra SSB

Helge Hafting helge.hafting at aitel.hist.no
Thu Jun 26 01:19:46 CEST 2008


Gustav Foseid wrote:
> 
> 2008/6/23 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net <mailto:bob at cakebox.net>>:
> 
>   Hvis du ikke finner en veldig god algoritme for point-in-polygon syns
>   jeg det er dumt å autogenerere masse punkter som som regel blir dumt
>   plassert, da er det bedre å importere et polygon som i alle fall
>   inneholder data om utstrekningen.
> 
> 
> Centroid på største sentrumssone-polygon, eller dersom slik ikke finnes 
> på største tettstedspolygon. Får se hvordan det blir.
> 
> 
>   Den punkt-datafilen din demonstrerer jo greit at centroid er dumt, der
>   er punktet for Oslo plassert godt ute i fjorden.
> 
> 
> Dessuten må det sjekkes at tettstede ikke finnes fra før. Da sitter vi 
> igjen med kun steder som er adskillig mindre enn Oslo.
> 
> 
>   Jeg syns ikke det er noen stor krise om noen tettstedspolygoner
>   overlapper litt med havet, det er rimelig trivielt å korrigere når
>   noen begynner å fikse data i området.
> 
> 
> Her følger jeg deg ikke helt.
> 
> Å plassere et navnepunkt litt upresist innenfor det tettbygde området er 
> ikke greit, men å legge inn utflytende landuse-områer er uproblematisk?
> 
Spørs hvordan man definerer "tettbygd strøk". Det kan se ut som SSB
opererer med noe slikt som 400m fra all tilstrekkelig tett bebyggelse. 
Og det er jo greit nok. En slik definisjon strekker seg nødvendigvis
utenfor husene - om den rekker 400m ut i skogen eller 400m ut i sjøen
spiller vel ingen rolle?Helge Hafting


More information about the kart mailing list