[NUUG kart] Noen tanker om åndsverksloven, offentlighetsloven, kartdata og kommuneplaner

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu Jun 26 18:38:31 CEST 2008


2008/6/26 Helge Hafting <helge.hafting at aitel.hist.no>:

> Det hadde jo vært fint om man kunne laste ned en arealplan og kopiere det
> man vil inn i osm.


Absolutt.


> Men jeg lurer litt på denne formuleringen:
> "Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i
> første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg,
> omfattes ikke av denne bestemmelse. "
>
> En "vrang kommune" kan vel si noe slikt som at kartene ikke er frembrakt
> til særskilt bruk
> i dokumenter - de bare siterer fra kartbasen sin når de lager en utredning?


Dersom disse kartene er utenom beskyttelse etter åndsverksloven, vil det
gjelde selv om en kommune skulle ønske at det ikke var slik. Har disse
kartene beskyttelse, bør de ikke brukes som grunnlag for OSM, selv om
kommunen ikke protesterer på det.

Så er det spørsmålet om deler av et kart kan ha vern, mens andre deler ikke
har det. Jeg har ikke noe fasitsvar, men synes det virker tvilsomt, for
arealplanen gir lite mening uten et grunnkart for å illustrere.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080626/3c83c796/attachment.htm 


More information about the kart mailing list