[NUUG kart] NGA import.

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Mon Jun 30 14:21:01 CEST 2008


Det er varierende feil på punktene,

endel av de treffer perfekt. Mens noen andre, særlig SMÅ stedsnavn. 
(f.eks. 10 sekunder å kjøre gjennom hvis du følger fartsgrensen) kan 
være f.eks. 1.4 km feil, slik som kleven i Mandal

TIGER importen inholder også feil.Den har en tiger:reviewed=no, som 
slettes når noen har kontrollert den

Her kan det gjøres tilsvarende.

note:nga:reviewed:name=no
note:nga:reviewed:osmtags=no
note:nga:reviewed:position=no
note:nga:dsg=MT (Mountain)'
note:nga:modify_date=1997-03-03
source='NGA: mgrs=34WFD0497446183'
note='FIXME: Bulk import, chk: name, spelling, osm-tags and
                placement/existence/duplicate'

Jeg finner disse dataene veldig nyttige, jeg vet at det er en liten bygd 
der inne, den er så liten at det ikke står noen navn node sted. Og det 
er lite nok av bebyggelse der inne, at jeg kan flytte den.

Jeg vil vell si at dataene er omtrent like bra som kystlinjen. (dog ikke 
brudden slik som den var.)

Jeg kommer til å slette alt som er merket som militært, grunnet lov om 
militære hemmeligheter.

Må dog si at dette er offentlig informasjon som blir gitt ut av den 
amerikanske stat.
--
Mike

More information about the kart mailing list