[NUUG kart] NGA import.

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Jun 30 16:21:51 CEST 2008


2008/6/30 Michael Eric Menk <mikemenk at yahoo.no>:

> > Hva er opphavet til disse dataene? Basert på kommunenavn som nå er
> > historie gjetter jeg på at de er fra tidlig på 60-tallet en gang?
> >
> nga.mil, og er listed i wikien som OK kilder.


Er det noen som vet hvor NGA har fått data fra? Det var mer et spørsmål om
nysgjerrighet enn lisens :-)


> Jeg har funnet flere kommuner med enten gamle navn, eller kommuner som
> er slått sammen, med det siste, så er det vanskelig for utenforstående å
> forstå at et navn har forsvunnet. Det er lettere å få noen til å endre
> en post, enn å slette den...
>
> Kommunene med gamle navn, kan jo endres til old_name av osm-folk..


Jeg foreslår å holde kommunene utenfor. Det burde finnes andre kilder som er
bedre på dette, som ihvertfall ikke inneholder herred eller herad på en stor
andel av dem.


> > Har dataene også noe som kan brukes for å sette is_in?
> >
> Jepp, det er defienert opp hvilket fylke. Alle dataene har is_in =
> "fylkesnavn , Norway", men ikke noe kommune  :-(
>

is_in er jo en tag som med fordel kunne hatt noe mer struktur over seg :-(

is_in=Trondheim,ST,NO
is_in=Byneset, Norway (Trondheim)
is_in=Sør-Trøndelag, Trondheim
is_in=Byneset, Norge
is_in=NO

Joda, her er mulighetene mange...
> Vi bør bli enig, men bare at county=fylke. Det nærmeste enn har til
> kommune i f.eks. USA er township. Township er ikke i josm.


Det burde nok vært en tag for municipality, eller noe slikt. Kanskje noe å
foreslå?

For grenser er det jo nummererte nivåer, som kan mappes forskjellig fra land
til land. Alt under "country" gir, etter min mening, lite mening i Norge :-(
Er et norsk fylke et county (som det jo vanligvis oversettes med) eller en
region?


>
> > Jeg ser at dataene dine kaller alle de gamle landkommunene for
> > "Herad", og at mange av kommunenavnene som forsvant under
> > kommunesammenslåingene på 60-tallet, og utover, er med.
> derfor: note='FIXME: Bulk import, chk: name, spelling, osm-tags and
> placement/existence/duplicate'
>
> er old_name og end_date noe å bruke her...


Mitt råd: Hold heradene unna denne gangen.


> Nor det gjelder "Herad", blir dette fremdeles brukt av endel
> kommuner.Her hvor jeg bor nå, er den samme kommunen, men har byttet fra
> herad til kommune. Dette er noe som blir reparert fort når dataene
> kommer inn i osm.


Det er Granvin, Kvam, Ullensvang og Ulvik, som fortsatt bruker herad.. Alle
andre bruker kommune. Liste over kommuner som er borte, finnes på
http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_tidligere_norske_kommuner


> Så spørsmålet er om det er daler som heter dette, hvor det også er en
> gård i dalen. Det er også vanlig at gårdsnavn og stedsnavn er en litt
> sammenblanding, og noen gårder er blitt til byer. (f.eks. Grimstad. Grøm
> gård -> Grømstad -> Grimstad  )


Noen vil sikkert falle bort, dersom man filtrerer vekk steder som allerede
ligger i databasen med samme navn innen f.eks. 15 km ikke blir med?> Konklusjone er at taggingforslag mottaes med takk. :-)
>

Jeg synes forslagene dine stort sett ser greie ut. Kan tettstedsdataene til
SSB brukes for å "oppgradere" en del steder fra hamlet til noe større?

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080630/0472f9f3/attachment.htm 


More information about the kart mailing list