[NUUG kart] Oslo, Lambertseter: Trenger peer review

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sun May 4 13:37:19 CEST 2008


Hei!

Jeg har begynt å legge inn litt informasjon for Oslo sørøst, først på
Lambertseter. Før jeg fortsetter hadde det vært fint med noen
tilbakelmeldinger på det jeg har gjort, så jeg kan korrigere eventuelle feil
først som sist.

http://www.informationfreeway.org/?lat=59.870975&lon=10.81975&zoom=15&layers=B000F000F

Veger og vegnavn er iofs ganske greit, men noe av det jeg lurer på er:

Snuplass i blindveg: Er det riktig å legge inn disse som en sirkel på
slutten av vegen, slik jeg har gjort, eller bør de merkes med
highway=turning_circle på det innerste punktet? (Eksempel: Grusveien)

Skoler: Jeg har laget et område med amenity=school og lagt på bygninger der
jeg har hatt tid/ork. Hva er best, slik eller amenity på en node?

Internveger i boligområder: Jeg har brukt highway=service på adkomstveger
inn til borettslag. Jeg synes dette er bedre enn residential, ettersom dette
ikke er offentlige veger, og funksjonen er ganske lik innkjøring til en
parkeringsplass. (Eksempel: Innkjøring fra Antenneveien.)

Veger uten navn: Det er en del veger uten offisielle navn. Et eksempel er
vegen mellom Antenneveien og Nylænde. Denne har, så vidt jeg kan se,
offisiell betegnelse "Vei 3667", som jo må sies å være unyttig for
navigering. Jeg har valgt å sette denne til highway=residential, uten navn.
Dette ser jeg at maplint ikke er så glad i.

Navn på boligområder: Her er det spesielt aktuelt for Bergkrystallen, som
brukes som navn på et område mindre enn suburb, men større enn en veg eller
borettslag. Jeg tegnet et område med landuse=residential og satte
name=Bergkrystallen på dette, men det gjør at man må zoome nesten helt inn
før navnet synes. I Bergen ser det ut til at place=hamlet er brukt i
lignende situasjoner. Forslag til beste løsning?

Kjøpesentre: Jeg satte landuse=retail, building=yes på Lambertseter senter.
Det ser ut til å fungere rimelig greit, men er det riktig?


Mvh,

Gustav Foseid
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080504/764bd4d4/attachment.html 


More information about the kart mailing list