[NUUG kart] Oslo, Lambertseter: Trenger peer review

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sun May 4 15:51:00 CEST 2008


On Sun, May 04, 2008 at 01:37:19PM +0200, Gustav Foseid wrote:
> Snuplass i blindveg: Er det riktig å legge inn disse som en sirkel på
> slutten av vegen, slik jeg har gjort, eller bør de merkes med
> highway=turning_circle på det innerste punktet? (Eksempel: Grusveien)

Begge deler er greit, hvilken du bruker er ganske likegyldig.

> Skoler: Jeg har laget et område med amenity=school og lagt på bygninger der
> jeg har hatt tid/ork. Hva er best, slik eller amenity på en node?

Å tegne områder er absolutt å foretrekke fremfor noder. De er derimot
greie i områder uten flyfoto-dekning hvor man ikke har data for
utstrekning av området.

> Internveger i boligområder: Jeg har brukt highway=service på adkomstveger
> inn til borettslag. Jeg synes dette er bedre enn residential, ettersom dette
> ikke er offentlige veger, og funksjonen er ganske lik innkjøring til en
> parkeringsplass. (Eksempel: Innkjøring fra Antenneveien.)

Enig.

> Veger uten navn: Det er en del veger uten offisielle navn. Et eksempel er
> vegen mellom Antenneveien og Nylænde. Denne har, så vidt jeg kan se,
> offisiell betegnelse "Vei 3667", som jo må sies å være unyttig for
> navigering. Jeg har valgt å sette denne til highway=residential, uten navn.
> Dette ser jeg at maplint ikke er så glad i.

Maplint er bare et hjelpeverktøy for å finne ting som kanskje er feil,
har ikke veien noe skikkelig navn så har den det ikke.

> Navn på boligområder: Her er det spesielt aktuelt for Bergkrystallen, som
> brukes som navn på et område mindre enn suburb, men større enn en veg eller
> borettslag. Jeg tegnet et område med landuse=residential og satte
> name=Bergkrystallen på dette, men det gjør at man må zoome nesten helt inn
> før navnet synes. I Bergen ser det ut til at place=hamlet er brukt i
> lignende situasjoner. Forslag til beste løsning?

Jeg syns place=hamlet høres feil ut, slik jeg forstår begrepet så
passer det greit på veldig små steder ute på bygda.

Område med landuse og name høres i grunnen ut som en bra måte å gjøre
det på, selv om renderingen ikke blir super foreløpig. Jeg har jobbet
litt med en mulig løsning på problemet, se
http://trac.openstreetmap.org/ticket/716

Det er en stund siden jeg hadde tid til å jobbe med osmarender, og kan
enda ta litt tid. Om noen føler for å se på problemet så er det bare å
ta kontakt så skal jeg grave fram det jeg har gjort ang. problemet. :)

> Kjøpesentre: Jeg satte landuse=retail, building=yes på Lambertseter senter.
> Det ser ut til å fungere rimelig greit, men er det riktig?

Foreslår at du bruker dette i stedet:
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Proposed_features/Mall

Flott at noen gjør litt mapping på den kanten av byen også, det du har
gjort ser flott ut!

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080504/e33ecd6d/attachment.bin 


More information about the kart mailing list