[NUUG kart] Oslo, Lambertseter: Trenger peer review

Magne Mæhre magne at samfundet.no
Sun May 4 16:57:56 CEST 2008


Knut Arne Bjørndal wrote:

>> Navn på boligområder: Her er det spesielt aktuelt for Bergkrystallen, som
>> brukes som navn på et område mindre enn suburb, men større enn en veg eller
>> borettslag. Jeg tegnet et område med landuse=residential og satte
>> name=Bergkrystallen på dette, men det gjør at man må zoome nesten helt inn
>> før navnet synes. I Bergen ser det ut til at place=hamlet er brukt i
>> lignende situasjoner. Forslag til beste løsning?
> 
> Jeg syns place=hamlet høres feil ut, slik jeg forstår begrepet så
> passer det greit på veldig små steder ute på bygda.

Hva med place=locality ?


--Magne


More information about the kart mailing list