[NUUG kart] OpenStreetMap.no er ledig - bør NUUG kjøpe det?

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Thu May 15 14:54:37 CEST 2008


Hei

Nå er NUUG eier av openstreetmap.no. Jeg har tenkt på å lage en liten
nettside etter hvert, ideér/innspill mottas med takk.

Et alternativ er en videresending til
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Norway, men da
syns jeg det trengs litt ominnredning slik at det blir mer oversiktlig
for nye brukere. Any takers?

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080515/74a6e107/attachment.bin 


More information about the kart mailing list