[NUUG kart] OpenStreetMap.no er ledig - bør NUUG kjøpe det?

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu May 15 15:08:00 CEST 2008


2008/5/15 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:

> Et alternativ er en videresending til
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Norway, men da
> syns jeg det trengs litt ominnredning slik at det blir mer oversiktlig
> for nye brukere. Any takers?
>

Videresending til http://www.openstreetmap.org/?lat=65.1&lon=16.7&zoom=5 ?

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080515/a949a64c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list