[NUUG kart] Lofast åpnet - kan OSM bli først med oppdatert kart?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu May 29 10:21:05 CEST 2008


[Petter Reinholdtsen]
> I dag åpner Lofast, veien som gjør at en kan nå ut til Lofoten uten
> å ta ferge.  Den finnes så vidt jeg vet ikke på noe nettkart så
> langt.  Noen i området som kan få tegnet den inn i
> OpenStreetmap.org, slik at OSM kan være først med oppdatert kart?

Toget er visst gått, jamfør
<URL:http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article3571147.ece>.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list