[NUUG kart] Lofast åpnet - kan OSM bli først med oppdatert kart?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu May 29 10:23:21 CEST 2008


[Petter Reinholdtsen]
> Toget er visst gått, jamfør
> <URL:http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article3571147.ece>.

Glemte kartreferansen.  Veien skulle vært på
<URL: http://www.openstreetmap.org/?lat=68.441&lon=15.26&zoom=10&layers=B00FF >.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list