[NUUG kart] NRK, DNT og turkart

Øyvind Ottestad oyvind at ottestad.cc
Thu Nov 13 12:37:41 CET 2008


Ser ut til at andre har tenkt i samme bane. Folka på NRKBeta har
startet samme debatt og jeg ser at flere fra OpenStreetMap har bidratt
med kommentarer:

http://nrkbeta.no/turportal-fra-nrk-og-dnt-hvordan-skal-vi-lage-den/

Øyvind

2008/11/12 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> [Kjell Are Refsvik]
>> Det hadde vært fantastisk dersom DNT/NRK valgte OSM som plattform.
>
> Helt enig.  En utfordring som må løses er å få på plass høydedata for
> Norge.  NASAs datasett stopper på 60 grader nord (like nord for Oslo),
> slik at det kun kan brukes for en liten del av Norge.
> Høydedataspørsmålet ble diskutert i tråden som starter på
> <URL:http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2008-September/000591.html>
>
>> Det vil ikke bare være en teknisk valg, men også kunne tolkes som en
>> politisk ytring som forhåpentligvis gjør at myndighetene får et
>> press til å revurdere kartdata-politikken her i Norge.
>
> Jepp, det ville virkelig gitt OSM oppmerksomhet, og synliggjort hvor
> håpløst det er å ikke få tilgang til kartverkets data uten
> bruksbegrensninger.
>
> Vennlig hilsen,
> --
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


More information about the kart mailing list