[NUUG kart] NRK, DNT og turkart

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Nov 12 12:52:43 CET 2008


[Kjell Are Refsvik]
> Det hadde vært fantastisk dersom DNT/NRK valgte OSM som plattform.

Helt enig.  En utfordring som må løses er å få på plass høydedata for
Norge.  NASAs datasett stopper på 60 grader nord (like nord for Oslo),
slik at det kun kan brukes for en liten del av Norge.
Høydedataspørsmålet ble diskutert i tråden som starter på
<URL:http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2008-September/000591.html>

> Det vil ikke bare være en teknisk valg, men også kunne tolkes som en
> politisk ytring som forhåpentligvis gjør at myndighetene får et
> press til å revurdere kartdata-politikken her i Norge.

Jepp, det ville virkelig gitt OSM oppmerksomhet, og synliggjort hvor
håpløst det er å ikke få tilgang til kartverkets data uten
bruksbegrensninger.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list