[NUUG kart] Svenskegrensen

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Nov 19 10:45:17 CET 2008


On Mon, Nov 17, 2008 at 10:24 PM, Michael Eric Menk <mikemenk at yahoo.no>wrote:

> Er det noen som har en ide om hvordan å markere disse i OSM, dersom vi
> ikke får tak i noen gode kilder, er jo det bra om vi kan begynne å
> markere disse grensepelene.
>

Fikk følgende svar fra Grensekommisariatet:

Vi har koordinatene for grensemerker og grenselinje, men ikke elektronisk.
Kun i papirformat. Vi har en felles norsk-russisk protokoll for samtlige
grensemerker hvor koordinatene er nedtegnet. Vi har valgt foreløpig å
beholde dette noe gammeldagse formatet i og med at den norsk-russiske grense
er i ferd med å revideres. D.v.s en ny felles norsk-russisk grensekommisjon
er i gang med arbeidet med en evt ny innmåling av alle posisjoner på denne
riksgrensen. Arbeidet er foreløpig på det byråkratiske plan, feltarbeider
med nye innmålinger starter først sommeren 2009 eller 2010. Et ferdig
elektronsik produkt vil nok ikke foreligge før tidligst 2011-2012.

Imidlertid er Statens Kartverk en av våre samarbeidspartnere, det er de vi
jobber sammen med i f.b.m ordinære justeringer på riksgrensen. Altså de som
er ansvarlig for alle innmålinger. De sitter nok på en del elektronisk
materiale. Skal anta at ved henvendelse til Kartverket på Hønefoss skal
kunne hjelpe deg.

Det finnes ingen annen informasjon enn grensekartene som viser djupålen. Den
er riktig nok integnet på en kroki som er en itegrert del av ovennevnte
protokoller. Djupålen beveger seg, spesielt i Grense Jakobselv er den helt
ute av posisjon i forhold til alle grensemerkingsdokumenter. Vi forholder
oss i dag til den faktiske djupål.

Håper dette ga deg noe svar, hvis ikke - ikke vær redd for å ta kontakt med
undertegnede.

Jeg skal snakke litt mer med dem og se hva jeg får ut. Her er det
tilsynelatende slik at grensa omdefineres hver gang elva flytter litt på
seg.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081119/e886126f/attachment.html 


More information about the kart mailing list