[NUUG kart] Svenskegrensen

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Nov 19 15:50:09 CET 2008


2008/11/19 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>

> Jeg skal snakke litt mer med dem og se hva jeg får ut. Her er det
> tilsynelatende slik at grensa omdefineres hver gang elva flytter litt på
> seg.
>

Har fått bekreftet fra Grensekommisariatet at protokollene ikke er
hemmelige. En forespørsel om innsyn etter offentlighetsloven burde derfor
ikke være noe problem.

Derimot er protokollene i "ugunstig størrelse" og det ville være en del jobb
å kopiere dem. De ønsket derfor at jeg heller skulle ta kontakt med
Kartverket (fikk navnet på en kontaktperson der) for å høre om de hadde
mulighet til å utlevere grensedata elektronisk. Det har jeg nå gjoprt, så
får vi se hvordan det bærer avgårde.


 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081119/89e47ff6/attachment.htm 


More information about the kart mailing list