[NUUG kart] Fwd: Trillestier i Nordmarka

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Mon Oct 13 10:59:50 CEST 2008


2008/10/12 Kjell Arne Olsen <kjarnol at gmail.com>

> Greie retningslinjer, synes jeg. Da er denne:
>
> http://www.flickr.com/photos/leif_sol/2933882537/in/set-72157607962160287/
>
>  unclassified, ikke sant? Typisk eksempel på en allmennings-/fjellvei på
> Hedemarken.
>

Det er jeg enig i.


> Og denne:
>
> http://www.flickr.com/photos/leif_sol/2934742978/in/set-72157607962160287/
>
> er track, grade 2? (fra traséen til Birkebeinerrittet, ved Nysetra) Nesten
> på grensen til unclassified denne også, men tydelig smalere enn eksemplet
> over.
>

Jeg ville sagt unclassified eller service (er det ikke en veg inn mot et
setertun?).

Hvordan skal man merke ei utydelig sti eller tråkk?

For referansens skyld, så bruker SOSI disse kategoriene for fotrute (fra
http://www.statkart.no/sosi/GML/Friluftsliv.xsd):
 - mye brukt turrute som framstår som en vei
 - mye brukt og godt opparbeidet sti
 - tydelig sti i terrenget
 - mindre tydelig sti/tråkk

Dette føler jeg er greie beskrivelser av hva man ser i terrenget, men
vanskelig å få til å passe med tagging i OSM.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20081013/4c4c8fb4/attachment.htm 


More information about the kart mailing list