[NUUG kart] Fwd: Trillestier i Nordmarka

Vidar Gundersen vibrog+no.nuug.kart at gmail.com
Tue Oct 14 09:24:41 CEST 2008


2008/10/12 Kjell Arne Olsen
> http://www.flickr.com/photos/leif_sol/2933882537/in/set-72157607962160287/
> http://www.flickr.com/photos/leif_sol/2934742978/in/set-72157607962160287/

for tilsvarende tilfeller i Mosjømarka, Løten har jeg brukt unclassified.
seasonal:winter=no hvis den ikke brøytes om vinteren.


2008/10/13 Gustav Foseid:
> Hvordan skal man merke ei utydelig sti eller tråkk?

jeg har tatt i bruk trail_visibility=intermediate|bad|horrible|no
jeg må lage noen bildeeksempler på hvordan jeg forstår disse dette.
trail_visibility=no kan være turtraseer som går på fjell
og som typisk ikke tegnes inn på o-kart.

slik jeg har tagget så langt:

>  - mye brukt turrute som framstår som en vei -- track,tracktype=grade3-4
>  - mye brukt og godt opparbeidet sti -- footway,surface=unpaved (implisitt at trail_visibility=excellent)
>  - tydelig sti i terrenget -- footway,surface=unpaved (hmm, hva skiller denne fra forrige), trail_visibility=good
>  - mindre tydelig sti/tråkk -- footway,surface=unpaved,trail_visibility=intermediate

jeg legger også inn marked_trail=blue på typiske norske blåstier
(merket av DNT).
surface kan evt være interessant å spesifisere nærmere (grass, ground, dirt).


More information about the kart mailing list