[NUUG kart] Søking

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Tue Aug 11 19:31:16 CEST 2009


On Tue, Aug 11, 2009 at 12:05:32PM +0200, Gustav Foseid wrote:
> 2009/8/10 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>
> 
> > Om den ikke finner navnene dine er det noe å melde tilbake til han som
> > utvikler dette. Han er av og til på irc, jeg kan evt. videreformidle
> > tilbakemeldinger.
> 
> 
> Den namefinderen som ligger ute på websidene har vel heller ikke oppdaterte
> data, så vidt jeg husker. Mener at dataene er fra tidlig i 2009 en gang.

Lurer på om det ble gjort litt med den etter SOTM, og tror nye data
var en av tingene. Men det stemmer nok at den stort sett ikke
oppdateres.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090811/ab489144/attachment.bin 


More information about the kart mailing list