[NUUG kart] Oversettelse av navn på land

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Thu Aug 13 14:26:23 CEST 2009


Gustav Foseid skreiv:
> Det har kommet et ønske på den internasjonale mailinglista om å 
> oversette navnene på alle land til flest mulig språk. Jeg har 
> tidligere laget en slik oversettelse, som kanskje noen vil se på:
> http://www.foseid.priv.no/gustav/iso3166/

Korfor dobbeltarbeidet? Sjå her: http://i18n.skulelinux.no/kodar/land.html

Du kan gjerne samanlinka omsettingane, og meld frå om det er nokon 
forskjellar, slik at me kan samkjøra dokumenta.

> På norsk dukker jo alltid spørsmål om språkkode opp i slike 
> sammenghenger. NO er litt problematisk, ettersom det ikke er definert 
> om det er bokmål eller nynorsk. NB og NN er vanligvis bedre å bruke.

Ja, i datasamanheng bør «no» berre brukast om talemål, mens skriven 
norsk bør bruka «nb» eller «nn».

-- 
Karl Ove Hufthammer


More information about the kart mailing list