[NUUG kart] Oversettelse av navn på land

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu Aug 13 14:40:23 CEST 2009


2009/8/13 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>

> Korfor dobbeltarbeidet? Sjå her: http://i18n.skulelinux.no/kodar/land.html


Vet ikke? Du kunne gjerne ha lastet ned min liste i stedet.


>
> Du kan gjerne samanlinka omsettingane, og meld frå om det er nokon
> forskjellar, slik at me kan samkjøra dokumenta.


Det bør vi gjøre, ja.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090813/87cb6a8a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list