[NUUG kart] Forvaltningsreformen: Riksveier blir fylkesveier.

Edward Welbourne eddy at opera.com
Mon Aug 17 11:01:25 CEST 2009


> ... Siden begge deler blir fylkesveier,  
> vil det vel være en skjønnsvurdering av "viktigheten" og/eller  
> standarden til veien som må ligge til grunn, og det kan vel hende at  
> noen nåværende riksveier kan bli secondary og noen nåværende fylkesveier  
> kan bli primary etter hvert. (Har ikke noen eksempler på sparket, ...

ikke akurat det, men i nærheten av Sørvågen (et steinkast bort fra Å)
på Moskenesøya i Lofoten var E 10 (som nå er oppkoblet helt til stort
land, uten ferge) tett nok at alt må være forsiktig når en lastebil
eller kamping-vogn møter trafikk i mot-retning; og veggen bøyer for
mye til at jeg kan beskrive den som trunk - denne Europaveg er sikkert
tertiary !

	Eddy.


More information about the kart mailing list