[NUUG kart] OpenSeaMap - The free nautical chart

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Aug 23 10:05:38 CEST 2009


Kom nylig over <URL: http://openseamap.org/ >, som er en framvisning
av sjøkartrelevante biter av OpenStreetmap.org.  Lite i Norge så
langt, men det kan være en grei start for å presse sjøkartverket til å
publisere sine kart uten bruksbegresninger. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list