[NUUG kart] Sykehus

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Jul 29 11:24:36 CEST 2009


2009/7/29 Magne Mæhre <magne at samfundet.no>

> Det ser ut til at kombinasjonen:
>  amenity=hospital
>  emergency=no
>
> er den som blir brukt.


Dette er nok den beste kombinasjonen på sykehus som ikke har akuttfunksjon
(f.eks. psykiatriske sykehus eller et spesialsykehus som Sunnaas og
Revmatismesykehuset).

Jeg er litt usikker på om DPS passer inn som sykehus, eller om de faller inn
under et litt videre spekter av helseinstitusjoner, sammen med sykehjem,
almenlegevakter, mindre privatklinikker osv, som det ikke finnes noen gode
måter å tagge. Personlig ville jeg nok neppe brukt a=hospital på dem.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090729/8e95d87e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list