[NUUG kart] Sykehus

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Wed Jul 29 20:05:32 CEST 2009


 Onsdag 29. juli 2009 11.24.36 skrev Gustav Foseid :
>
> Jeg er litt usikker på om DPS passer inn som sykehus, eller om de faller
> inn under et litt videre spekter av helseinstitusjoner, sammen med
> sykehjem, almenlegevakter, mindre privatklinikker osv, som det ikke finnes
> noen gode måter å tagge. Personlig ville jeg nok neppe brukt a=hospital på
> dem.

Jeg surfet litt på nettsidene til Vestre Viken helseforetak. DPS i "DPS 
Brøholt" står visst for Drammen Psykiatriske Senter som er en avdeling av 
Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Buskerud.

Jeg har nå likevel fjernet amenity=hospital

-Bjørn


More information about the kart mailing list