[NUUG kart] Badeplasser

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Sep 14 09:26:11 CEST 2009


Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com> wrote on 12.09.2009 21:01:21:

> Hei
> Er det mulig å merke badeplasser?
> -Bjørn

Hei

Ja, natural=beach kan du bruke.  Jeg antar at man i de fleste tilfeller 
ikke skiller mellom badeplass og strand(beach), selv om noen svaberg og et 
stupebrett jo kan være badeplass selv om det egentlig ikke er strand. Legg 
også gjerne til en name-tag.  Se 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dbeach.

Jeg har brukt denne et par steder i Asker og den blir rendret ut på web.

-SverreMore information about the kart mailing list