[NUUG kart] Badeplasser

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Mon Sep 14 10:14:29 CEST 2009


2009/9/14 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com> wrote on 12.09.2009 21:01:21:
>
>> Hei
>> Er det mulig å merke badeplasser?
>> -Bjørn
>
> Hei
>
> Ja, natural=beach kan du bruke.  Jeg antar at man i de fleste tilfeller
> ikke skiller mellom badeplass og strand(beach), selv om noen svaberg og et
> stupebrett jo kan være badeplass selv om det egentlig ikke er strand. Legg
> også gjerne til en name-tag.  Se
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dbeach.

Har også brukt dette, selvom det ikke sier noe om badeplasser.

>
> Jeg har brukt denne et par steder i Asker og den blir rendret ut på web.
>
Ja, men ikke med "badesymbol", vel?


More information about the kart mailing list