[NUUG kart] Unøyaktig Yahoo Sat

Sigurd Stordal opuskreatoren at gmail.com
Fri Sep 18 20:27:14 CEST 2009


On Friday 18 September 2009 20:18:42 Kjell Arne Olsen wrote:
> Og hva gjør jeg nå? Stole på GPSen min og tilpasse etter beste evne mot det
> som er kartlagt fra før? Andre forslag?
Ja, om du vet at du har en bra gps track, så tilpass det som er kartlagt fra 
før. Ofte kan det være snakk om en quick and dirty job for å få inn veien, 
for senere å skaffe mer høyoppløselige data fra gps for å gjøre det mer 
korrekt. Har jo selv sett på googlemap, og der ligger veiene ikke over veiene 
på satelittbildene.


-- 
Opuskreator ad. Laur VVSOP Grand Cru II, i DNM95
(Det Norske Mannskor av 1995, Norwegian Male Choir of 1995)


More information about the kart mailing list