[NUUG kart] Unøyaktig Yahoo Sat

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Fri Sep 18 20:34:21 CEST 2009


Hei

On Fri, Sep 18, 2009 at 08:18:42PM +0200, Kjell Arne Olsen wrote:
> Jeg holder til vanlig på med kartlegging på Hedemarken, men det hender jo at
> jeg dumper innom andre steder også.
> 
> Oppdaget etter en tur sørover at det er MYE bedre Yahoo-satellitbilder rundt
> Oslofjorden enn her ved Mjøsa, og tenkte at her blir det greit å kartlegge,
> og la inn et par veier fra denne kilden. Lastet opp noen tracks fra ei helg
> med sykling, men syntes det så mistenkelig unøyaktig ut. Nå har jeg erfart
> at man skal være forsiktig med å stole for mye på enkelttracks fra GPSen,
> men jeg hadde samme vei ut/inn alle tre dagene, og så egentlig ikke noe mer
> mistenkelig.

Rundt Oslofjorden er det flyfoto, mens de fleste andre steder er det
bare landsat, som har en mye dårligere oppløsning.

> Men da jeg satte på visning av alle opplastede tracks i litt sentrale strøk
> rundt Larvik så ble det ganske tydelig at det er noe muffens. Så mange folk
> kan ikke ha saå mange unøyaktige tracks...! Prøv selv og sett Potlach i edit
> mode over Larvik og følg rv 303 østover. Er det ikke opplagt at det er noen
> meters forskyvning på Yahoo-bildene? Rv 303 ser ut til å være tegnet inn
> etter bildene.
> 
> Og hva gjør jeg nå? Stole på GPSen min og tilpasse etter beste evne mot det
> som er kartlagt fra før? Andre forslag?

Flyfotoene er ikke alltid like godt georeferert, og vil da ikke passe
gode GPS-spor.

Den beste løsningen er å justere flyfotolaget så det passer GPS-spor
før man tegner av, men det er det ikke alltid det er gjort. Både
potlatch og JOSM lar deg gjøre dette, i Potlatch holder du hvis jeg
ikke husker feil inne mellomrom og drar i bakgrunnsbildet. Husker ikke
hvordan det gjøres i JOSM.

Hvis jeg bare redigerer litt i et område og ikke har tenkt å sette i
gang med noen stor ryddesjau tegner jeg så nøyaktig jeg kan fra GPS og
GPS-korrigerte flyfoto og lar noen andre bekymre seg over
unøyaktigheten hvis/når de vil.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090918/e23bfcd8/attachment.bin 


More information about the kart mailing list