[NUUG kart] Unøyaktig Yahoo Sat

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Fri Sep 18 21:03:33 CEST 2009


2009/9/18 Kjell Arne Olsen <kjarnol at gmail.com>

> Og hva gjør jeg nå? Stole på GPSen min og tilpasse etter beste evne mot det
> som er kartlagt fra før? Andre forslag?


Jeg ville sjekket med noen flere kilder, og sjekket med en mest mulig
autorativ kilde. Du kan f.eks. bruke http://kart.sesam.no/ og plassere en
pinne der for å sammenligne med hvordan koordinatene er hos Yahoo sine foto.
Sesam bruker data fra teknisk kartverk (N5 heter vel datasettet?), og er nok
den mest nøyaktige referansen du får uten en RTK-GPS.

Noen som vet hvor Yahoo sine flyfoto i Norge kommer fra?

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090918/1c026262/attachment.htm 


More information about the kart mailing list