[NUUG kart] Korrekte kart?

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Tue Sep 22 10:49:10 CEST 2009


Jeg tror vi må ha et lite oppgjør med de som er opptatt av at kartet skal ta
seg ut best mulig ved rendring. Problemet med det, er at kartet får innlagte
feil som kan slå ut på diverse måter. Et eksempel (av veldig mange) er
http://www.openstreetmap.org/?lat=63.41121&lon=10.45884&zoom=17&layers=0B00FTF

Her er gangveien på nordisden av Jonsvannsveien lagt for langt unna
bilveien. Jeg antar det er fordi at det skal ta seg pent ut på ett eller
annet zoom-nivå med en eller annen renderer. Problemet dette skaper er at
når jeg sykler på dennne gangveien med en Garmin-GPS og kart med
routinginformasjon, vil GPS'en tro at jeg sykler på bilveien (fordi det er
nærmeste vei til der jeg faktisk befinner meg), og gi meg instruksjoner i
henhold til det. Det å tegne en slik gangvei pent ved siden av bilveien, er
etter min mening et renderer-problem. Dataene vi legger inn *må* være mest
mulig korrekte og *ikke jusert for rendering*.

TIPS: En annen ting, er at å kjøre/sykle med routing er et glimrende
debuggingsverktøy. I går på vei sørover, fant jeg en bit av E6 nord for
Levanger som var enveiskjørt nordover ved hjelp av dette. (Det var ikke måte
på hva GPS'en fant av "lure" omkjøringer for å råde meg fra å kjøre mot den
"enveiskjøringen" ;-)

-- 
Bernt Marius Johnsen
"Melius vivit qui remigat"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090922/ecb0fa5d/attachment.htm 


More information about the kart mailing list