[NUUG kart] Korrekte kart?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Sep 22 11:52:38 CEST 2009


"Bernt M. Johnsen" <berntm at gmail.com> wrote on 22.09.2009 10:49:10:

> 
> Jeg tror vi må ha et lite oppgjør med de som er opptatt av at kartet 
skal 
> ta seg ut best mulig ved rendring. Problemet med det, er at kartet får 
> innlagte feil som kan slå ut på diverse måter. Et eksempel (av veldig 
mange) er  
> 
http://www.openstreetmap.org/?lat=63.41121&lon=10.45884&zoom=17&layers=0B00FTF

> 
> Her er gangveien på nordisden av Jonsvannsveien lagt for langt unna 
> bilveien. Jeg antar det er fordi at det skal ta seg pent ut på ett eller 

> annet zoom-nivå med en eller annen renderer. Problemet dette skaper er 
at 
> når jeg sykler på dennne gangveien med en Garmin-GPS og kart med 
> routinginformasjon, vil GPS'en tro at jeg sykler på bilveien (fordi det 
er
> nærmeste vei til der jeg faktisk befinner meg), og gi meg instruksjoner 
i 
> henhold til det. Det å tegne en slik gangvei pent ved siden av bilveien, 

> er etter min mening et renderer-problem. Dataene vi legger inn må være 
> mest mulig korrekte og ikke jusert for rendering.
> 
> TIPS: En annen ting, er at å kjøre/sykle med routing er et glimrende 
> debuggingsverktøy. I går på vei sørover, fant jeg en bit av E6 nord for 
> Levanger som var enveiskjørt nordover ved hjelp av dette. (Det var ikke 
> måte på hva GPS'en fant av "lure" omkjøringer for å råde meg fra å kjøre 

> mot den "enveiskjøringen" ;-)
> 


Helt enig.  Alle data må legges inn mest mulig riktig.  Det er helt klart 
at vi får problemer hvis ikke det gjøres.  Vi vil jo at kartene skal 
brukes og at de skal være til å stole på.

En annen interessant ting i dette kartutsnittet er jo at flere av veiene 
ser ut til å være isolert fra omverden, ialllefall hvis du skal kjøre 
lovlig med bil.  Kanskje ikke alle veier er tegnet inn?

For routing er det også viktig at alle veier henger sammen korrekt.  Jeg 
opplever stadig problemer når de ikke gjøre det.  Veiene er kanskje bare 
lagt intil hverandre, men det er ikke nok.  De må "fysisk" henge sammen.

-Sverre


More information about the kart mailing list