[NUUG kart] Korrekte kart?

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Sep 22 13:26:29 CEST 2009


2009/9/22 Bernt M. Johnsen <berntm at gmail.com>

> Jeg tror vi må ha et lite oppgjør med de som er opptatt av at kartet skal
> ta seg ut best mulig ved rendring. Problemet med det, er at kartet får
> innlagte feil som kan slå ut på diverse måter. Et eksempel (av veldig mange)
> er
> http://www.openstreetmap.org/?lat=63.41121&lon=10.45884&zoom=17&layers=0B00FTF
>

Her vises også en annen kjepphest jeg har: Skriv korrekt!

I dette utsnittet finner du ei lett blanding av veg og vei. I Strinda er
korrekt stavemåte nesten alltid veg, med noen få unntak. Riktignok er
Jonsvannsveien en av dem (begynner i byen og bytter ikke navn ved den gamle
kommunegrensa).

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090922/7c9d3f21/attachment.htm 


More information about the kart mailing list