[NUUG kart] stile?

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Sep 22 22:15:54 CEST 2009


2009/9/22 Snorre E. Johnsen <snorre at antwelm.com>

> Som sagt tidligere, som lest av første mailen er det nøyaktig dette det
> refereres til.
>

Da leser du den mailen annerledes enn meg. Det er vel forholdsvis lite av de
sperringene som brukes i Norge som har til hensikt å blokkere, hindre eller
redusere framkommelighet for sykkel?

Se også bilde på nevnte side.
>

Det jeg har sett av sperrer i Norge ser stort sett annerledes ut,
antageligivis fordi vi her har et behov for komme fram med brøytebiler og da
må ting utformes litt annerledes. Funksjonelt fyller de stort sett samme
oppgave som en bollard.


> Bollard er påler.
>

Bollard er pullert.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090922/8fdf2243/attachment.htm 


More information about the kart mailing list