[NUUG kart] web basert database over norske flyplasser

Torkel Hasle torkel at hasle.com
Mon Dec 6 09:59:54 CET 2010


Den 06. des. 2010 05:30, skrev Håken Hveem:
> On Sat, 4 Dec 2010 12:20:52 +0100
> Håken Hveem <krbjhvee at online.no> wrote:
>
>> http://www.norskeflyplasser.no/
> Jeg har sent mail og spurt om han som eier norskeflyplasser.no om han
> kunne tenke seg å bidra med data.
Siden virker amatørmessig, den er ikke oppdatert, f.eks. når det gjelder
Torp (ved Sandefjord)
Navnet på flyplassen er feil, den heter Torp.
Taksebaner er ikke oppdatert, det ble gjort en endring  i januar 2010
som ikke er kommet med. Jeg har endret OSM etter beste evne (ikke lett å
komme seg utpå med tracking GPS, kan jeg forsikre.

Yahoos bilder er for gamle, det samme gjelder Bing, men Google har 
satellittbilder som har med endringen.

De beste data for flyplasser finner man her:
http://www.ippc.no/norway_aip/current/main.html
Det kalles AIP (Aeronautical Information Publication
<http://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Information_Publication>), og
er offisielle kart (og tekst) som utgis av luftfartsmyndighetene i hvert
enkelt land. Dette danner igjen grunnlaget for kommersielle kart fra
f.eks. Jeppesen (www.jeppesen.com).

Flyplasskartet for Torp (ICAO kode ENTO), er her:
http://www.ippc.no/norway_aip/current/AIP/AD/ENTO/EN_AD_2_ENTO_2-1_en.pdf
Det er oppdatert pr. 18. november 2010. Mye av navigasjonshjelpemidlene
(VOR, NDB, DME, GP, LOC) kan legges inn i OSM, men det er ingen liten
jobb. Dessuten, dette er data pilotene kjøper og legger inn på sine
GPS-er. Tviler på at de vil bruke OSM med det første.

-- 
mvh

Torkel Hasle
http://p210.org
http://hasleaviation.com

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101206/971abdcd/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list