[NUUG kart] web basert database over norske flyplasser

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Mon Dec 6 12:57:45 CET 2010


http://www.ippc.no/norway_aip/current/main.html så mangler
foreksempel Hamar Flyplass, Starmoen Flyplass, Haslemoen Flyplass, Æra
flyplass,Rena flyplass og så videre..

Norskeflyplasser.no har data på 119 flyplasser.
Mange av de er ikke med på
http://www.ippc.no/norway_aip/current/main.html   .On Mon, 06 Dec 2010 09:59:54 +0100
Torkel Hasle <torkel at hasle.com> wrote:

> Den 06. des. 2010 05:30, skrev Håken Hveem:
> > On Sat, 4 Dec 2010 12:20:52 +0100
> > Håken Hveem <krbjhvee at online.no> wrote:
> >
> >> http://www.norskeflyplasser.no/
> > Jeg har sent mail og spurt om han som eier norskeflyplasser.no om
> > han kunne tenke seg å bidra med data.
> Siden virker amatørmessig, den er ikke oppdatert, f.eks. når det
> gjelder Torp (ved Sandefjord)
> Navnet på flyplassen er feil, den heter Torp.
> Taksebaner er ikke oppdatert, det ble gjort en endring  i januar 2010
> som ikke er kommet med. Jeg har endret OSM etter beste evne (ikke
> lett å komme seg utpå med tracking GPS, kan jeg forsikre.
> 
> Yahoos bilder er for gamle, det samme gjelder Bing, men Google har 
> satellittbilder som har med endringen.
> 
> De beste data for flyplasser finner man her:
> http://www.ippc.no/norway_aip/current/main.html
> Det kalles AIP (Aeronautical Information Publication
> <http://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Information_Publication>),
> og er offisielle kart (og tekst) som utgis av luftfartsmyndighetene i
> hvert enkelt land. Dette danner igjen grunnlaget for kommersielle
> kart fra f.eks. Jeppesen (www.jeppesen.com).
> 
> Flyplasskartet for Torp (ICAO kode ENTO), er her:
> http://www.ippc.no/norway_aip/current/AIP/AD/ENTO/EN_AD_2_ENTO_2-1_en.pdf
> Det er oppdatert pr. 18. november 2010. Mye av
> navigasjonshjelpemidlene (VOR, NDB, DME, GP, LOC) kan legges inn i
> OSM, men det er ingen liten jobb. Dessuten, dette er data pilotene
> kjøper og legger inn på sine GPS-er. Tviler på at de vil bruke OSM
> med det første.
> -- 
GnuPG KEY ID 0x2CE74BF7B3F54A16


More information about the kart mailing list