[NUUG kart] Avslag på innsyn i kommunegrensene

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Dec 22 21:30:57 CET 2010


Hei!

Det lå brev i postkassa da jeg kom hjem fra jobb i dag. Fylkesmannen i
Østfold har skrevet et svar på 7 sider, som jeg skal prøve å få lagt ut før
jul.

Konklusjonen er:
Med hjemmel i offentleglova § 3 gis det innsyn i kommunens digitale filer
med kart som viser kommunegrensene for Marker kommune. Det gis ikke rett til
elektronisk kopi av filene, jf. offentlegforskrifta § 5, jf. offentleglova §
30. Kommunen kan kreve betaling for papirkopi av kartene etter
offentlegforskrifta § 4 femte ledd. Klagen har delvis ført frem.

Om rettigheter står det forholdsvis lite, men dette er det viktigste:
Kart kan således således ha opphavsrettslig vern både som åndsverk etter § 2
og etter "katalogregelen" i § 43. Fylkesmannen legger til grunn at de
digitale kartene det er snakk om i dette tilfellet har opphavsrettslig vern
etter åndsverksloven, men finner ikke grunn til å ta stilling til hvorvidt
det har vern etter § 2 eller §43, eventuelt etter begge bestemmelser.

Slik er det (foreløpig) med den saken...

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101222/c2762467/attachment.htm 


More information about the kart mailing list