[NUUG kart] Sjøgrenser

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu Dec 23 21:45:34 CET 2010


2010/12/22 Håkon Stordahl <hakon at stordahl.org>

> Jeg la også inn delelinja[4] mellom de økonomiske
> sonene/kontinentalsokkelen
> til Norge og Russland i Barentshavet som ble forhandlet frem tidligere
> i år, men den vil jo ikke vises på vanlige kart. Det er tegnet inn noen
> andre grenser i samme område, som jeg antar er de gamle kravene, men jeg
> har latt de være som de er.
>

Så vidt jeg kan skjønne bør de gamle dataene som lå der slettes.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101223/3b8963d7/attachment.htm 


More information about the kart mailing list