[NUUG kart] Prinsippspørsmål om vegtypar

Eirik U. Birkeland eirbir at gmail.com
Mon Feb 1 20:26:00 CET 2010


Hei.
Kva for eitt av desse prinsippa er det som ligg til grunnlag når ein
skal velje vegtype (dvs. primary, secondary eller tertiary)?
1. Om det er europaveg, riksveg eller fylkesveg
2. Kva for status/skilting det er, som nemnt i tråden om forvaltingsreform
3. Kva for standard det er på vegen

Forresten, kan nokon forklare meg det med skilting – er fylkesvegar
skilta på to ulike måtar, som avgjer vegtype?

Mvh
Eirik U. Birkeland


More information about the kart mailing list