[NUUG kart] Prinsippspørsmål om vegtypar

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Feb 1 20:34:16 CET 2010


Hei

On 1. feb. 2010, at 20.26, Eirik U. Birkeland wrote:
> Kva for eitt av desse prinsippa er det som ligg til grunnlag når ein
> skal velje vegtype (dvs. primary, secondary eller tertiary)?
> 1. Om det er europaveg, riksveg eller fylkesveg
> 2. Kva for status/skilting det er, som nemnt i tråden om forvaltingsreform

Veitype, men nå etter reformen har vi europavei, stamvei, skilta fylkesvei og annen fylkesvei. Skiltingen henger, i alle fall hvis vegvesenet og venner gjør jobben sin, sammen med veitype.

> 3. Kva for standard det er på vegen

Absolutt ikke, det gir ingen mening at f.eks. E16 Oslo-Bergen ikke er trunk, men den ligner ikke så mye på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Image:Dscf0444_600.jpg

> Forresten, kan nokon forklare meg det med skilting – er fylkesvegar
> skilta på to ulike måtar, som avgjer vegtype?

Ja. Se mer her: 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Forvaltningsreformen_av_veinettet_i_Norge

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2527 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100201/016b31e7/attachment.bin 


More information about the kart mailing list