[NUUG kart] Høgdekurver i OpenStreetMap

Eirik U. Birkeland eirbir at gmail.com
Mon Feb 1 20:35:51 CET 2010


Hei.
Fleire stader på wikien les eg slikt som «It is not intended to upload
such contours into OSM database» og «Remember not to upload contour
lines to the osm map servers.» Kvifor ikkje? Er ein ikkje interessert
i å ha høgdekurver i OpenStreetMap som på dei fleste andre kart? Eller
har det noko med rettar å gjere? SRTM kjem jo frå NASA, og er vel
dermed i offentleg eige (Public Domain)?

Høgdekurver ville vel ha løfta OpenStreetMap?

Mvh
Eirik U. Birkeland


More information about the kart mailing list